Filia, licencja, czy eksport bezpośredni? Jak powinna wyglądać ekspansja na rynki zagraniczne?

Udane wejście na rynek obcy nigdy nie jest dziełem przypadku, a opiera się na przemyślanej strategii działania, która z kolei jest wynikiem dogłębnej analizy owego rynku. Kreśląc plan działania dla innowacyjnego przedsięwzięcia, należy wziąć pod uwagę własne możliwości, specyfikę produktu, oferowanej usługi, a także charakter i charakter rynku, który w zamyśle przedsiębiorcy ma zostać zdobyty. Wiedza, którą powinien posiąść start-up, dotyczy kwestii prawnych, finansowych, marketingowych czy kulturowych.

Kiedy ekspansja zagraniczna jest możliwa?

Niemal w każdym przedsiębiorstwie pojawia się myśl o wprowadzeniu własnego produktu na rynek zagraniczny – motywatorem do działań jest chęć szybszego i bardziej intensywnego rozwoju oraz aspekt typowo ekonomiczny – zdobycie rynku obcego to często większe zyski dla przedsiębiorstwa. Ekspansja na rynki zagraniczne jest więc najczęściej kolejnym etapem rozwoju i w większości przypadków podjęcie próby wyjścia poza rynek macierzysty to tylko kwestia czasu. Czy zawsze możliwe jest wyjście poza krajowy rynek? Nie wystarczy oferta, która świetnie sprzedaje się w ojczystym kraju, bo tym, co jest najważniejsze, jest specyfika państwa, do którego przedsiębiorca chce skierować swoją propozycję. Firmy stają więc przed trudnym zadaniem, muszą bowiem dokonać gruntownej analizy praw rządzących docelowym rynkiem. Warto mieć świadomość licznych barier, które przyjdzie pokonać podczas zdobywania nowych obszarów: językowej, kulturowej, prawnej, marketingowej. Różnice w sposobie prowadzenia rozmów, negocjacji to zasadnicze kwestie, jednak nie mniej ważne staje się zagadnienie konkurencyjności produktu – kluczowe jest bowiem znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy wejście na dany rynek jest w ogóle celowe, czy produkt ma szansę się sprzedać, czy znajdzie swoich nabywców?

Filia, licencja, eksport bezpośredni?

Wybór najlepszej strategii nie zawsze jest oczywisty, choć często wynika ze specyfiki oferty start-upu. I tak o założeniu filii myślą najczęściej duże przedsiębiorstwa, ponieważ jest to strategia obciążona największymi kosztami. Pomysłem może okazać się udostępnianie oferowanych wartości na zasadzie licencji, co zapewnia przedsiębiorcy stały wpływ w postaci opłaty licencyjnej. Jeszcze inne możliwości wiążą się ze strategią eksportu bezpośredniego czy pośredniego. Pierwszy model to budowanie relacji z kontrahentem i klientem, sprzedaż produktu czy usługi prosto do klienta. Tu sukces w dużej mierze zależy od przeprowadzonej na początku kampanii reklamowej. W tej sytuacji spore znaczenie ma dobra strategia marketingowa i umiejętność budowania długofalowych relacji z partnerami biznesowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *