IKE i IKZE- kto, kiedy i po co może je założyć? Zasady działania IKE IKZE

Indywidualne konto emerytalne i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego można założyć w dowolnym momencie po ukończeniu 16. roku życia. To jeden ze sposobów oszczędzania dodatkowych środków na emeryturę. Zasady wypłaty pieniędzy z IKE i IKZE określa umowa z TFI.

Co to IKE i IKZE? Po co się je zakłada? Zasady działanie IKE i IKZE

IKE to indywidualne konto emerytalne, a IKZE – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. To narzędzia należące do trzeciego filaru emerytalnego ułatwiające oszczędzanie dodatkowych środków na emeryturę. Założenie IKE lub IKZE jest dobrowolne. Jednym z najpopularniejszych instrumentów finansowych wykorzystywanych w ramach IKE i IKZE są fundusze inwestycyjne.

Prawo (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez rozporządzenie) określa limit kwoty rocznie wpłacanej na konta w trzecim filarze. W 2018 roku na IKE można wpłacić nie więcej niż 13329 złotych, a na IKZE maksymalnie 5331,60 złotych.

Indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (19 procent), jeśli wypłata zgromadzonych środków następuje po spełnieniu określonych warunków. Zwykle żeby wypłacić zgromadzoną na IKE lub IKZE kwotę bez potrącania podatku, należy ukończyć 60. lub 65. rok życia oraz w ciągu trwania umowy przez 5 lat kalendarzowych utrzymać ciągłość wpłat.

Pieniądze z IKE i IKZE można wypłacić w każdej chwili, nawet przed spełnieniem warunków umowy, ale wtedy należy liczyć się z koniecznością zapłaty wspomnianego podatku.

IKE ani IKZE nie są świadczeniami dożywotnimi. Po spełnieniu warunków TFI może wypłacić zgromadzone na koncie środki jednorazowo lub w transzach (np. comiesięcznych), ale tylko w tylu, ile przewiduje umowa. Po śmierci właściciela IKE lub IKZE zgromadzone środki są dziedziczone przez osoby do tego uprawnione.

Kto i kiedy może założyć IKE lub IKZE? Opłacalność, zastosowanie IKE i IKZE w praktyce

Indywidualne konto emerytalne może założyć każdy, kto ukończył 16 lat. Do 18. roku życia taka osoba ma prawo wpłacać środki na IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochód z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Po osiągnięciu pełnoletności wpłat można dokonywać niezależnie od źródła dochodów (pamiętając o limicie wpłat).

IKE i IKZE można założyć w dowolnym momencie, także po ukończeniu 60 lat. W ciągu życia można mieć tylko jedno IKE oraz jedno IKZE. W praktyce opłacalność posiadania IKE i IKZE jest tym większa, im wcześniej założy się konto. Dodatkową korzyścią oszczędzania na kontach emerytalnych jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, a w przypadku IKZE – pomniejszenie podstawy opodatkowania o roczną składkę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *