Ocena pracownicza – w jakim celu należy ją przeprowadzać w firmie?

Ocena pracy zatrudnionych osób przynosi wiele korzyści. Zyskują na niej zarówno pracodawcy, jak i sami pracownicy.

 

Dzięki ocenie pracowniczej pracodawcy wiedzą, jak działają ludzie, których zatrudniają. Pracownicy uzyskują natomiast informacje zwrotne o swoich działaniach, ale i ewentualnych błędach. Ocena pracownicza spełnia także inne funkcje w firmie.

Istota oceny pracowniczej

Ocena pracownicza weryfikuje i opiniuje według ustalonych kryteriów poszczególne czynności wykonywane przez osoby zatrudnione na danych stanowiskach. Dzięki niej można sprawdzić, czy pracownik postępuje zgodnie z ustalonymi zasadami, czy jest wydajny, czy jego praca odznacza się wysoką jakością, czy w ustalonym czasie nie popełnił krytycznego błędu w podjętych przez siebie działaniach. Na stanowiskach pracy, na których zatrudnione osoby są zaangażowane w proces bezpośredniej obsługi klientów, sprawdza się także, czy ludzie korzystający z ich pomocy są zadowoleni ze współpracy z konkretnym pracownikiem. W ocenie pracowniczej bierze się więc także pod uwagę usatysfakcjonowanie klientów z kontaktu z daną osobą i z otrzymanej od niej porady.

Podstawowe funkcje oceny pracowniczej w przedsiębiorstwach

Ocena pracownicza spełnia wiele funkcji. Jedną z nich jest funkcja informacyjna, a więc dostarczanie informacji zwrotnych o tym, jak działają pracownicy i czy poprawnie wykonywali powierzone im zadania. Ocena pracownicza spełnia również funkcję kontrolną i korygującą. W trakcie jej przeprowadzania można zidentyfikować nieprawidłowe wykonanie przez pracowników powierzonych im zadań, a na podstawie tego możliwe jest wprowadzenie korekt. Wreszcie ocena pracownicza pełni także funkcję edukacyjną. Dzięki jej wynikom zatrudnieni wiedzą, jakie błędy popełniają najczęściej i które sfery ich działalności wymagają gruntownej poprawy, dlatego na jej podstawie mogą realnie doskonalić swoją pracę. W pośredni sposób ocena pracownicza spełnia także funkcję motywacyjną. Dzieje się tak, gdy w firmie jest z nią powiązany system premiowy. Uprawnieni do gratyfikacji są tylko ci pracownicy, którzy uzyskali określoną liczbę punktów z oceny pracowniczej. Motywuje ich to do tego, aby działać maksymalnie poprawnie, uzyskać jak największą liczbę punktów z oceny pracowniczej i tym samym otrzymać jak najwyższą premię za swoje działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *