Przyłączenie do sieci gazowej – pozwolenia i warunki

Przyłączenie do sieci gazowej wymaga dopełnienia kilku formalności. W tym przypadku niezbędna jest pomoc profesjonalnej firmy, która przygotuje projekty i przeprowadzi przez wszystkie formalności. Część wydatków związanych z przyłączeniem do sieci gazowej może wziąć na siebie lokalna gazownia.

 

Przyłączenie do sieci gazowej wiąże się z wykorzystaniem lokalnej sieci gazowej. Jest to korzystne, ale wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności technicznych. Niezbędne będzie zatrudnienie profesjonalnej firmy, która odpowiednio przeprowadzi wszelkie prace związane z przyłączeniem do sieci gazowej.

 

Przyłączenie do lokalnej sieci gazowej

 

Przyłączenie się do istniejącej sieci gazowej niesie za sobą wiele korzyści. Ceny gazu ziemnego są coraz wyższe, a podłączenie do lokalnej sieci nadal jest opłacalne. Komfort ogrzania domu jednorodzinnego jest taki sam, jak w przypadku innym paliw, a koszt wytworzenia jednostki energii z gazu ziemnego jest najniższy.

Przyłącze gazowe do istniejącej sieci wiąże się z szeregiem parametrów technicznych i ekonomicznych, które są oceniane przez rejonowego operatora systemu dystrybucyjnego po złożeniu przez inwestora wniosku o przyłączenie do sieci gazowej. W ten sposób interesant dowiaduje się, czy możliwe będzie zawarcie umowy o przyłączenie i czy należy wykonać samo przyłącze gazowe i instalację odbiorczą, czy niezbędna będzie także rozbudowa gazociągu.

Podłączenie do istniejącej sieci gazowej może się odbyć, jeżeli sieć znajduje się w niewielkiej odległości od granic działki, na której stoi lub ma powstać dom. W tym wypadku wystarczy wykonanie przyłącza gazowego. Lokalna gazownia odpowiada za wykonanie takiego przyłącza i doprowadzenie go do granic działki. Rozliczenie takiej usługi zwykle odbywa się ryczałtowo i podyktowane jest stawkami operatora. Zostaje przygotowana dokumentacja, zgłoszenie budowy, a po wykonaniu prac dokonywany jest odbiór.

 

Jak wygląda projekt przyłącza gazowego?

 

Jeżeli gaz ma być doprowadzony do budynku, w którym wcześniej nie było instalacji gazowej, projekt przyłącza gazowego powinien również zawierać wewnętrzną instalację gazową. Jeżeli w projekcie samego budynku uwzględniona została wcześniej instalacja gazowa, projekt obejmuje samo przyłącze gazowe. Projekt przyłącza gazowego musi spełniać wymagania wyznaczone przez dostawcę gazu, które zapewniają bezpieczeństwo domowników.

 

Samodzielna budowa przyłącza ‒ warunki

 

Podstawową czynnością, jaką trzeba wykonać przed budową przyłącza gazowego, jest przygotowanie odpowiedniego projektu technicznego. Projekt powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Częścią projektu są rysunki dotyczące instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych z rozszerzeniem na projekt instalacji gazowej. Lokalna gazownia służy pomocą ze wskazaniem osoby do wykonania projektu. Zamiar budowy należy zgłosić w starostwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *