Transakcje handlowe

Transakcje handlowe są umową, której przedmiotem są odpłaty towaru, za które pobierane są ekwiwalenty finansowe. Zazwyczaj są to odpłatne dostawy towaru lub odpłatne usługi, które zawierają ze sobą określone strony w związku z wykonywaną działalnością. Transakcja handlowa nie jest stosowana co do umów, które na których podstawie można wykonać określone operacje i czynności bankowe.

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Mówiąc o terminie zapłaty w dochodzących do skutku transakcjach handlowych warto wspomnieć o tym, że termin taki nie może przekroczyć 60-ciu dni. Ważne jest, aby termin ten był zachowany, jeżeli jednak nie ma możliwości ku temu za porozumieniem można ustalić termin inny. Wyjątkowo termin zapłaty może przekroczyć 60 dni w przypadkach, kiedy obydwie strony umowy ustaliły inny termin, który jest terminem pasujących dla tych stron oraz w sytuacji, kiedy ustalenie stron transakcji nie jest aż tak bardzo rażące i nieuczciwe wobec prawomocnego wierzyciela.

Odsetki w transakcjach handlowych

Mówiąc o transakcjach handlowych warto wspomnieć również o bardzo istotnej kwestii, która pojawiać może się w sytuacji, gdy któraś ze stron nie wywiąże się z określonej umowy. Mowa tu o odsetkach, które naliczać mogą się od ustawowego dnia zapłaty należności aż do dnia wymaganego świadczenia pieniężnego. Termin taki powinien być wyraźnie wskazany w umowie lub na fakturze, która powinna byś w posiadaniu obydwu stron. Odsetki naliczane są aż do dnia, w którym zapłata zostaje zrealizowana przez dłużnika.

Istnieje również możliwość naliczenia odsetek w terminie po 60 dniach od doręczenia danego rachunku czy faktury. Przypadek taki mówi o sytuacjach, kiedy to w momencie ustalenia terminu opłaty należności ekwiwalentu pieniężnego nie zostały spełnione wszelakie warunki zawarte w kodeksie prawnym. Odsetki takie mogą być niewielkie, choć w większości przypadków stanowią naprawdę pokaźną sumę. Warto pamiętać o terminowości wpłat i oszczędzić sobie dodatkowego dodatku i nerwów, które wiążą się z procesami naliczania tychże odsetek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *